بررسی شیوع و خصوصیات مولکولی گونه‌های سالمونلا جدا شده از شیر، گوشت و فرآورده‌های شیر در گاومیش

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

2 گروه بهداشت مواد غذائی و بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

باکتری سالمونلا به عنوان یک بیماری منتقل شونده از مواد غذایی مطرح بوده و یک معضل بزرگ در بهداشت جامعه در دنیا به حساب می­آید. هدف از این تحقیق تعیین شیوع سالمونلا و بررسی ژن­های حدت سالمونلا انتریتیدیس و سالمونلا تیفی موریوم جدا شده از شیر و فراورده­های شیری گاومیش و گوشت گاومیش در استان خوزستان، شهرستان ملاثانی بود. در مجموع 210 نمونه از گوشت، شیر و فراورده­های شیری در اسفند 94 و فروردین 95 از شهرستان ملاثانی جمع آوری و با هدف بررسی حضور سالمونلا انتریتیدیس و سالمونلا تیفی موریوم و ژن­های حدت مورد ارزیابی قرار گرفتند. به­طور کلی شیوع سالمونلا در نمونه­های مورد مطالعه 86/2 درصد به­دست امد. شیوع آلودگی نمونه­ها به سالمونلا اینتریتیدیس 6/66 درصد و سالمونلا تیفی موریوم 3/33 درصد بود. بیشترین شیوع الودگی سالمونلا در نمونه­های پنیر 10 درصد و سپس در شیر 5/2 درصد و در سرشیر 14/7 درصد. هیچ سالمونلایی در نمونه­های گوشت، ماست، کره و شیربرنج یافت نشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Isolation of Salmonella typhimurium and Salmonella enteritidis in bison milk and dairy products and bison meat by cultural and PCR method

نویسندگان [English]

  • Sanaz Alizadeh 1
  • Hassan Momtaz 1
  • Ebrahim Rahimi 2
1 Department of Food Hygiene, School of Veterinary Medicine, Islamic Azad University of ShahreKord.
چکیده [English]

This study aims at investigating the outbreak of Salmonella and Disease-Agent Genes Pf Salmonella interitidis and Salmonella typhimurium separted from bison milk and its products and bison meat in Khuzestan province- Mollasani town. On the Whole, 210 samples of meat, milk and its products in Esfand 94 and Farvardin 95 have been collected from Mollasani town. Samples have been analyzed for the presence of S. interitidis and S. typhimurium and Disease- Agent Genes. The outbreak of Salmonella in the studied sample was 2.8%. Highest out breaks of contamination were respectively in cheese sample 10%, cream 7.14% and 2.5%. No Salmonella was detected in meat, yogurt, butter and rice pudding. The separated Salmonella in the sample were S. interitidis5% and S. typhimurium 2.5%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salmonella typhimurium
  • Salmonella interitidis
  • Disease-Agent Genes
  • PCR
  • meat
  • Milk and its products