اثرات ضدمیکروبی عصاره متانولی پوست انار درآب سیب علیه ساکارومایسس سرویزیه ، لاکتوباسیلوس پلانتاروم و آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی دانشگاه آزاد ورامین

2 مدیر گروه تحصیلات تکمیلی صنایع غذایی دانشگاه آزاد ورامین

3 عضو هیئت علمی انستیتوپاستور تهران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و ضد‌میکروبی عصاره متانولی پوست انار بر روی ساکارومایسس سرویزیه PTCC 5269، لاکتوباسیلوس پلانتاروم PTCC 1058 و آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس ATCC 49025 در آب سیب می‌باشد. سه غلظت متفاوت از عصاره پوست انار (250 ، 500 و 1000 میکروگرم/میلی‌لیتر) و تیمار شاهد تهیه گردید. تیمارها در دمای یخچال برای 60 روز نگه‌داری گردید و از جهت اسیدیته، pH، کدورت، درجه بریکس، آنالیز میکروبی، در روز‌های صفر، 30 و 60 مورد آزمایش قرار گرفت. با افزایش زمان نگه‌داری و همچنین افزایش غلظت عصاره افزایش اسیدیته و کاهش pH مشاهده گردید.. با توجه به خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ماندگاری آب سیب، نهایتا تیمار با 500 میکروگرم بر میلی لیتر عصاره فنولی پوست انار به عنوان تیمار بهینه تشخیص داده شد. نتایج نشان داد که عصاره ی الکلی پوست انار به عنوان یک نگه‌دارنده طبیعی و اثرگذار در کاهش کدورت در آب سیب در دمای یخچال مطرح می باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The use of peel extract of pomegranate in apple juice as a preservative against Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus plantarum and Alicyclobacillus acidoterrstris

نویسندگان [English]

  • zeinab Rezvanifard 1
  • mohammad reza Eshaghi 2
  • Mehdi Hasanzadeh 3
1 Food microbiology graduate student orientation Azad University of Varamin
2 Director of Graduate Food Azad University of Varamin
چکیده [English]

AbstractThe aim of this work was to study the influence of pomegranate peel methanol extract on the Lactobacillus plantarum PTCC 1058, Saccharomyces cerevisiae PTCC 5269 and Alicyclobacillus acidoterrestris ATCC 49025 in apple juice. Three different concentration of pomegranate peel extract (250, 500 and 1000 μg /ml) and control sample were prepared. The samples were stored at 4 °C for 60 days and acidity, pH value, microbial analysis, brix value were conducted at zero, 30 and 60 days. Physicochemical properties showed that acidity soured and pH decreased with increasing extract concentration. Turbidity was increased and brix value was decreased in storage time. Turbidity amount in 60th day were increased but treatment with 500 μg /ml had minimum turbidity. These results suggest the potential of pomegranate peel methanol extract as bio preservatives and have effect on decrease of turbidity in apple juice under refrigerated storage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methanolic extract Lactobacillus plantarum
  • Alicyclobacillus acidoterrestris
  • Saccharomyces cerevisiae
  • Pomegranate skin extract