تعیین فراوانی آلودگی گوشت گاو به گونه‏های لیستریا در کشتارگاه‏ها و گوشت‏ فروشی‏های استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسنده

گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، ایران

چکیده

آلودگی مواد غذایی با باکتری‏های گوناگون از جمله لیستریا همواره از دیدگاه بهداشت عمومی اهمیت داشته است. بنابراین این مطالعه برای بررسی حضور و رخداد آلودگی به گونه‏های لیستریا در نمونه‏های گوشت گاو به دست آمده از کشتارگاه‏ها و گوشت‏فروشی‏های استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. دویست و پنجاه و پنج نمونه‏ی گوشت جمع‏آوری شد. شیوع کلی گونه‏های لیستریا بابر با 94/12 درصد بود. بالاترین (4/16 درصد) و پایین‏ترین (8 درصد) میزان شیوع به ترتیب به نمونه‏های گوشت گاو کشتارگاه فرخشهر و گوشت‏فروشی‏های شهرکرد متعلق بود. در میان شش گونه‏ی لیستریا، بیشترین شیوع (4/7 درصد) برای لیستریا اینوکاو و کمترین شیوع (4/0 درصد) به لیستریا سیلیگری و لیستریا ایوانوی مربوط بود. بالاترین درصد شیوع (7/6 درصد) لیستریا مونوسیتوژنز در نمونه‏های گوشت گاو گوشت‏فروشی‏های هفشجان شناسایی شد. در مطالعه‏ی پیش رو، هیچکدام از نمونه‏ها به لیستریا ولشیمری آلوده نبود. از میان ده جدایه‏ی لیستریا مونوسیتوژنز، شایع‏ترین (40 درصد) سروتیپ‏ها1/2a  و 4b بودند. همچنین، شیوع سروتیپ 1/2b، 20 درصد بود. نتایج بیانگر آن است که به دلیل حضور و آلودگی لیستریا، بهبود اصول بهداشتی در کشتارگاه‏ها و گوشت‏فروشی‏ها تضمینی برای بهداشت و سلامت عمومی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Frequency of Listeria species contamination in raw meat of cattle collected from abattoirs and butcher shops of Chaharmahal and Bakhtiary Province

نویسنده [English]

  • S. Siavash Saei-Dehkordi
Department of Food Hygiene and Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord 34141, Iran
چکیده [English]

The contamination of foodstuffs with different bacteria such as Listeria spp, is important from the viewpoint of public health. Therefore, this study was conducted to check the presence and occurrence of Listeria species in cattle meats from abattoirs and butcher shops located in Chaharmahal and Bakhtiary province. Two hundred and fifty-five of meat samples were collected. The total prevalence of Listeria spp. was equal to 12.94%.  The highest (16.4%) and the lowest (8%) prevalence of Listeria spp. was found in samples from Farrokhshar abattoir and Shahrekord butcher shops, respectively. Among the six species of Listeria, Listeria innocua was the most prevalent (7.4%) species; while Listeria seeligeri and Listeria ivanovii were the least prevalent (0.4%) species. The highest percentage of prevalence (6.7%) of Listeria monocytogenes was detected in meat samples from the Hafshejan butcher shops. In the current study, none of the samples was contaminated by Listeria welshimeri. Of the ten isolates of Listeria monocytogenes, the most prevalent (40%) serotypes were 1/2a and 4b. In addition, the prevalence of serotype 1/2b was 20%. The results indicated that, due to the presence of Listeria contamination, improvement of sanitation principles in abattoirs and butcher shops is a guarantee of public health safety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Listeria spp
  • Cattle meat
  • Prevalence
  • Serotypes
  • Chaharmahal and Bakhtiary