1. بررسی مقایسه‌ای اثرات ضد باکتریایی ژل رویال و عسل طبیعی و ترکیب آن‌ها بر روی سویه استاندارد هلیکوباکترپیلوری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-10

ناهید رحیمی فرد؛ بهرنگ حسین زاده؛ شهرام شعیبی


2. خواص ضد باکتریایی اسانس برگ شمعدانی معطر (Pelargonium graveolens L. Hérit) بر میکروارگانیسم های بیماری زای مواد غذایی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 35-42

هدی محمدزاده؛ علی محمدی ثانی؛ شهرام شعیبی