1. ردیابی انواع ژن های حدت در سروتیپ های سالمونلا تیفی موریوم و سالمونلا انتریتیدیس جدا شده از گوشت مرغ در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 17-22

حسن ممتاز؛ رضا قائد امینی؛ منوچهر مومنی