1. بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره رزماری در ترکیب با نایسین بر باکتری استافیلوکوکوس‌اورئوس در گوشت چرخ کرده گاو در طول نگهداری در یخچال

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 37-49

ژیلا قاسمی؛ پیمان مهستی؛ سکینه نوری سعیدلو