1. ارزیابی ترکیبات شیمیایی و اثرات ضد میکروبی و آنتی‌اکسیدانی عصاره گیاه پنجه‌برگ راست (Potentilla recta)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-13

حجت ازاد؛ تورج مهدی زاده