1. جداسازی باکتری‌های اسید‌‌لاکتیک از محصولات لبنی محلی شهرستان گرگان با توان مهار رشد برخی از بیماریزاهای گوارشی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 22-36

هادی کوهساری؛ زینب رشتی؛ شهره عرب


2. تعیین ترکیبات شیمیایی و حداقل غلظت ممانعت‌کنندگی و باکتری‌کشی اسانس نعناع دشتی (Mentha spicata) بر باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 9-19

کتایون مخیری؛ هادی کوهساری؛ سیده زهرا سیدالنگی


3. فعالیت ضد باکتریایی عصاره لیمو‌ترش در بستنی تهیه شده در آزمایشگاه

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-10

سلطان محمد قاسمی؛ هادی کوهساری؛ ابوالفضل فدوی