1. باکتری‌های اسپوردار هوازی در شیرهای خام و پاستوریزه منطقه آذربایجان‌شرقی: فراوانی، کمیت و تنوع گونه‌ای

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 61-70

مریم جبارپور ستاری؛ جلال شایق؛ شهرام حنیفیان