1. تاثیر آلژینات سدیم و اسانس دارچین بر ماندگاری فیله ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) در دمای یخچال

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 45-59

الهام آل طیب؛ لاله رومیانی؛ منصوره قائنی