1. کاربرد ترکیبی پرتو گاما و انجماد جهت افزایش زمان ماندگاری گوشت مرغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1399

غلامرضا شاه حسینی؛ مجید جوانمرد؛ نوردهر رکنی


2. بررسی اثر اشعه گاما بر افزایش زمان ماندگاری گوشت ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) در شرایط یخچالی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 51-60

غلامرضا شاه حسینی؛ زهره مشاک