1. مطالعه فراوانی ژن های کد کننده انتروتوکسین و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از نمونه های سبزیجات و سالاد در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 55-69

منوچهر مومنی شهرکی؛ امیر شاکریان؛ ابراهیم رحیمی؛ فرهاد صفرپور دهکردی


2. ژنوتایپینگ سوش‌های هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از شیر خام و فرآورده‌های لبنی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 41-53

سولماز موسوی؛ فرهاد صفرپور دهکردی؛ یوسف ولی زاده