1. جداسازی باکتری‌های اسید‌‌لاکتیک از محصولات لبنی محلی شهرستان گرگان با توان مهار رشد برخی از بیماریزاهای گوارشی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 22-36

هادی کوهساری؛ زینب رشتی؛ شهره عرب