1. تولید نوشیدنی فراسودمند تخمیری کامبوجا با استفاده از چای سفید و قند مایع خرما حاوی سرکه‏ سیب و زنجبیل

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 27-38

عزیزه حیدری؛ محمود رضازاد باری؛ صابر امیری