1. بررسی اثر ضد باکتریایی و خاصیت سینرژیستی عصاره اتانولی آویشن شیرازی (Zataria multiflora)، مریم گلی بنفش (Salvia verticillata) و اناریجه (Froriepia subpinnata) بر باکتری‌های عامل پوسیدگی سبزیجات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1399

محمد مقدم؛ لیلا بندیان؛ معصومه بحرینی


2. تاثیر عصاره‌های گیاهی و بسته‌بندی بر کیفیت میکروبی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریحان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 8-23

نرجس منصوری؛ محمد مقدم؛ فاطمه کاظمی؛ معصومه بحرینی؛ حسین آرویی