1. تاثیر لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس روتری جدا شده از محصولات لبنی بر رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1399

الهام امینیان؛ الهام معظمیان؛ محمد امین عدالت منش