1. ارزیابی ویژگی‌های میکروبی، آنتی‌اکسیدانی، درجه پروتئولیز و قدرت مهار آنزیم بازدارنده آنژیوتنسین در ماست تولید شده با آغازگرهای همراه جدا شده از ماست‌های سنتی ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1399

مهسا سلطانی؛ محمد باقر حبیبی نجفی؛ رضا حاجی محمدی فریمانی