پژوهشی

1. کیفیت میکروبی و شیمیایی ماست پاستوریزه تولیدی کارخانه‌های لبنی استان زنجان بین سال‌های 1390 تا 1392

صفحه 1-7

عادل میرزاعلیزاده؛ مهران محسنی؛ عباسعلی زمانی؛ حمید بارانی بناب


2. بررسی آلودگی برخی انواع آب میوه به باکتری آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس با استفاده از روش PCR و RFLP

صفحه 9-14

حسین معتمدی؛ امیر تاج بخش


3. مقایسه اثر نانوسیل و آب اکسیژنه در کاهش بار اشریشیاکلی سطح پوسته تخم مرغ

صفحه 21-25

مجید غلامی آهنگران؛ محسن جعفریان؛ مازیار حاج صالحی


4. ارزیابی وضعیت میکروبی عرقیات گیاهی عرضه شده در کاشان در سال 1391

صفحه 27-33

نوید مزروعی آرانی؛ رضا شرافتی چالشتری


5. خواص ضد باکتریایی اسانس برگ شمعدانی معطر (Pelargonium graveolens L. Hérit) بر میکروارگانیسم های بیماری زای مواد غذایی

صفحه 35-42

هدی محمدزاده؛ علی محمدی ثانی؛ شهرام شعیبی


6. مقایسه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز و کشت برای تشخیص سودوموناس آئروجینوزا و اشریشیاکلی در آب‌های معدنی و آشامیدنی بسته بندی شده

صفحه 43-49

مهوش پویان؛ عباس دوستی؛ حمیدرضا کبیری؛ فاطمه دریس