پژوهشی

1. مطالعه فراوانی ژن حدتhlyAباکتری لیستریا مونوسیتوژنز در سبزیجات تازه با استفاده از واکنش زنجیره‌ای پلی مراز

صفحه 1-5

حسین مومنی؛ علی شریف زاده؛ معصومه بشیری


2. تعیین میزان آفلاتوکسین M1 در نمونه‌های شیر خام تولیدی استان قزوین به روش الایزا و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

صفحه 7-13

رضا نوریان؛ علیرضا پورفرزانه؛ فرامرز مشاطیان


3. جداسازی باکتریوفاژ اختصاصی باکتری Alicyclobacillus acidoterrestris عامل فساد آب میوه از خاک

صفحه 15-19

امیر تاج بخش؛ سیده الهام رضا توفیقی؛ حسین معتمدی؛ سولماز رفیعی


4. مطالعه میزان آلودگی پنیرهای سنتی شهرستان مراغه به باکتریاشریشیا کلیO157:H7

صفحه 21-26

سامان مهدوی


5. مطالعه آلودگی میکروبی بستنی‌های سنتی (مطالعه موردی:شهرستان ارومیه)

صفحه 27-32

ناهید نویدجوی؛ سیما کریم زاده صادق؛ آناهیتا دهقانی؛ فرشاد بهرامی اصل


6. مطالعه اثر اسانس مرزه خوزستانی (Satureja khuzestanica) برممانعت از رشد باکتری لاکتوکوکوس گارویه در گوشت قزل آلای رنگین کمان در دمای یخچال

صفحه 33-39

مهسا انصاری؛ مهدی سلطانی؛ ابراهیم حسینی؛ ابوالقاسم کمالی


7. شیوع استافیلوکوکوس اورئوس در گوشت و فراورده های گوشتی

صفحه 41-46

فاطمه نونهال؛ ابراهیم رحیمی؛ اسماعیل عطای صالحی


8. مطالعه استفاده از نیسین در کنترل رشد استرپتوکوکوس اینیایی و لاکتوکوکوس گارویه در فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان

صفحه 47-53

لاله رومیانی؛ آزاده محمودی؛ منصوره قائنی؛ سارا احمدی