شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه مجله

2. فهرست مطالب

صفحه 1-1


پژوهشی

3. بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد زنان مقیم در شهر شیراز پیرامون بیماری های منتقله از غذا

صفحه 1-12

محمدحسن احرامپوش؛ بهادر حاجی محمدی؛ آسیه امیری؛ سپیده خلعت بری- لیماکی؛ سکینه گرایلو؛ مطهره السادات حسینی


4. اثر ضدباکتریایی و آنتی اکسیدانی اسید اسکوربیک بر فیله ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) نگهداری شده در یخچال

صفحه 13-25

فریبرز قجقی؛ سید پژمان حسینی شکرابی؛ آتوسا محمدی


5. مطالعه کیفیت میکروبی نمونه های موادغذایی جمع آوری شده ازمنطقه شرق گیلان

صفحه 27-37

علیرضا مسیحا؛ محمدرضا خوش خلق؛ خسرو عیسی زاده


6. بررسی آلودگی میکروبی سالادهای الویه سنتی و صنعتی شهرستان شهرکرد به باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و سالمونلا تایفی موریوم

صفحه 39-48

فروغ تاج بخش؛ الهه تاج بخش؛ منوچهر مومنی


7. تعیین وجود ژن حدت پنتون والنتین لکوسیدین PVL و ژن مقاومت به متی‌سیلین mecA در سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه‌های مواد غذایی به روش Multiplex PCR و بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی آن

صفحه 49-58

کیومرث امینی؛ سجاد علیزاده


8. بررسی شیوع گونه های کمپیلوباکتر در مراحل مختلف کشتار وعرضه لاشه مرغ

صفحه 59-67

امین ایران نژاد؛ ابراهیم رحیمی؛ مجید غلامی آهنگران


9. بررسی اثرات آنتی باکتریال نیسین بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در گوشت چرخ شده گوسفندی نگهداری شده در یخچال

صفحه 69-77

ریحانه قشونی زاده؛ سید ابراهیم حسینی؛ پیمان مهستی؛ شاهرخ شعبانی


10. شناسایی و تعیین ارتباط بین پاتوتایپ های اشریشیاکلی در نمونه های بالینی انسان و نمونه های غذایی گوشتی، لبنی و سبزی با استفاده از آنتی سرم های پلی والان

صفحه 79-89

افشین جوادی؛ یلدا بشرخواه؛ بهبود جعفری