دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-87 
4. بررسی اثر پوشش کیتوزان همراه با اسانس لیمو بر کیفیت میکروبی ماهی قزل آلا

صفحه 7-19

رضا شرافتی چالشتری؛ محسن تقی زاده؛ صفورا میری؛ زهره اسدی؛ محدثه عبدی پور؛ وحیده شیری


7. مطالعه آلودگی باکتری‌های کلی فرم یخ های تولیدی کارخانجات شهرستان ارومیه

صفحه 45-54

ناهید نویدجوی؛ آناهیتا دهقانی؛ فرشاد بهرامی اصل؛ جعفر قاسمی؛ سیما کریم زداه صادق