شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه مجله

صفحه 1-3


2. فهرست مطالب

صفحه 4-7


پژوهشی

3. شناسایی برخی باکتری های تشکیل دهنده بیوفیلم از خط تولید شیر پاستوریزه

صفحه 1-13

سیده صالحه واعظی؛ آرزو طهمورث پور؛ محمد گلی


4. مطالعه اثر ضد میکروبی اسانس پونه کوهی (Mentha longifolia) بر باکتری سالمونلا انتریتیدیس در سس مایونز

صفحه 15-26

شقایق قربانی؛ لیلا روزبه نصیرایی؛ محمد حسن جوری


5. ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی ایزوله‌های لاکتوباسیل جدا شده از خمیرترش های سنتی بر علیه باسیلوس سرئوس

صفحه 27-35

ابوالفضل گلشن تفتی؛ غزال یزدان پناه؛ محمد حسن فولادی


6. بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره رزماری در ترکیب با نایسین بر باکتری استافیلوکوکوس‌اورئوس در گوشت چرخ کرده گاو در طول نگهداری در یخچال

صفحه 37-49

ژیلا قاسمی؛ پیمان مهستی؛ سکینه نوری سعیدلو


7. جداسازی و شناسایی گونه های پدیوکوکوس از شیر خام شتر تک کوهانه ایرانی و بررسی خواص ضدمیکروبی آن ها

صفحه 51-60

نفیسه دعوتی؛ فریده طباطبایی یزدی؛ سعید زیبایی


8. مطالعه عملکرد سینرژیستی نانوامولسیون روغن آفتابگردان و اسانس آویشن شیرازی بر کیفیت فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان

صفحه 61-75

شبنم شادمان؛ سید ابراهیم حسینی؛ هادی ارشاد لنگرودی؛ شاهرخ شعبانی


9. طراحی مدل پیشگویی بار میکروبی در فرآورده های گوشتی سوسیس با استفاده از تکنیک امپدانس و انطباق آن با روش مرجع

صفحه 77-86

ریحانه سروریان؛ لاله رومیانی؛ علی فضل آرا


10. مطالعه میزان شیوع و ژن‌های حدت E.coli O157: H7 در پنیر‌های سنتی و شیرهای خام عرضه شده در شهرستان مرند

صفحه 87-96

عسگر نقی زاده؛ حمید میرزائی


11. ردیابی باکتری زئونوز لاکتوکوکوس گارویه در گوشت ماهی قزل آلای رنگین کمان عرضه شده به بازار و ارزیابی ژنتیکی حدت جدایه ها

صفحه 97-102

مهدی رئیسی؛ مهسا انصاری