دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-92 

اصیل پژوهشی

2. بررسی میزان شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی گونه‌های لیستریا جدا شده از فیله ماهی شیر، میش و کولی

صفحه 1-9

ابراهیم رحیمی؛ محمد جواد جهانمرد؛ سهراب صفری؛ مهسا انصاری؛ زینب نرکی باغبادرانی


مقاله کوتاه

5. بررسی آلودگی به سارکوسیستیس در همبرگرها ی عرضه شده در کاشان با استفاده از روش هضمی

صفحه 37-44

حسین هوشیار؛ ذاکر عباس زاده؛ رضا شرافتی چالشتری؛ محسن اربابی؛ غلامعباس موسوی


اصیل پژوهشی

6. خصوصیات ضدباکتریایی نانوامولسیون اسانس آویشن شیرازی تهیه شده به روش برگشت فاز

صفحه 45-56

نسیم شهابی؛ حسین تاجیک؛ مهران مرادی؛ مهرداد فروغ


8. جداسازی آلیسایکو باسیلوس از آب میوه جات در ایران

صفحه 71-78

ابراهیم رحیمی؛ عباس دوستی؛ ساناز دهقانژاد


مروری

9. مروری بر مخاطرات ناشی از ویبریو در غذاهای دریائی

صفحه 79-93

مهدی رئیسی؛ رزا فتاحی؛ پرتو رئیسی