شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه علمی و فهرست مطالب

پژوهشی

2. بررسی میزان شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی گونه‌های لیستریا جدا شده از فیله ماهی شیر، میش و کولی

صفحه 1-9

ابراهیم رحیمی؛ محمد جواد جهانمرد؛ سهراب صفری؛ مهسا انصاری؛ زینب نرکی باغبادرانی


3. بررسی آلودگی به یرسینیا انتروکولیتیکا در شیرهای خام گاو عرضه شده در منطقه‌ی اهواز و ارزیابی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها

صفحه 11-23

علی فضل آرا؛ مهدی زارعی؛ احمد موالی زاده


4. اثر عصاره متانولی نعناع و چوچاق بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در پنیر سویا در دمای 15درجه سانتیگراد

صفحه 25-36

فاطمه امینی؛ حمدالله مشتاقی؛ مریم عباس والی


مقاله کوتاه

5. بررسی آلودگی به سارکوسیستیس در همبرگرها ی عرضه شده در کاشان با استفاده از روش هضمی

صفحه 37-44

حسین هوشیار؛ ذاکر عباس زاده؛ رضا شرافتی چالشتری؛ محسن اربابی؛ غلامعباس موسوی


پژوهشی

6. خصوصیات ضدباکتریایی نانوامولسیون اسانس آویشن شیرازی تهیه شده به روش برگشت فاز

صفحه 45-56

نسیم شهابی؛ حسین تاجیک؛ مهران مرادی؛ مهرداد فروغ


7. تأثیر ضد اتصالی بیوسورفکتانت Lactcobacillus rhamnosus بر باکتری های جداسازی شده از بیوفیلم خط تولید شیر پاستوریزه

صفحه 57-69

سیده صالحه واعظی؛ آرزو طهمورث پور


8. جداسازی آلیسایکو باسیلوس از آب میوه جات در ایران

صفحه 71-78

ابراهیم رحیمی؛ عباس دوستی؛ ساناز دهقانژاد


مروری

9. مروری بر مخاطرات ناشی از ویبریو در غذاهای دریائی

صفحه 79-93

مهدی رئیسی؛ رزا فتاحی؛ پرتو رئیسی