شناسنامه علمی شماره

1. شناسه علمی و فهرست مطالب

پژوهشی

2. فعالیت ضد باکتریایی عصاره لیمو‌ترش در بستنی تهیه شده در آزمایشگاه

صفحه 1-10

سلطان محمد قاسمی؛ هادی کوهساری؛ ابوالفضل فدوی


3. مطالعۀ تفصیلی و شناسایی مولکولی باکتری های ایجاد کنندۀ طعم تلخی در خامۀ پاستوریزه

صفحه 11-28

هدی دژخی؛ سجاد یزدان ستاد؛ نازیلا ارباب سلیمانی؛ رضا نجف پور؛ سید محمد غیبی حیات؛ الیکا فرج تبریزی


4. بررسی شمارش کلی میکروبی و میزان آلودگی به باکتری های کلی فرم، اشرشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوس و کپک و مخمر پنیر های سنتی عرضه شده در شهر بیرجند در سال94

صفحه 29-37

بیژن بنی اسدی؛ عطاا... اژدری


5. بررسی اثر اسید لاکتیک بر شاخص‌های میکروبی و شیمیایی فیله‌ی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) نگه‌داری شده در دمای 4 درجه سانتی گراد

صفحه 41-51

سید محمد علی نوری؛ سعید خانزادی؛ علی فضل آرا؛ حسین نجفزاده ورزی؛ محمد عزیززاده


6. تأثیر اسانس مرزه خوزستانی (Satureja khuzestanica) بر باکتری E.coli در پنیر سفید ایرانی

صفحه 53-63

شیما شهرابی؛ علی فضل آرا؛ احمد زند مقدم


7. ارزیابی فعالیت مهارکنندگی نانوذره اکسید روی بر سویه‌های استاندارد و استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلای جداشده از مواد غذایی

صفحه 63-74

علیرضا مسیحا؛ مریم برادران کتابچی؛ خسرو عیسی زاده


8. کیفیت میکروبی دوغ تهیه شده با افزودن همزمان صمغ CMC، زانتان و کتیرا در طول زمان نگهداری

صفحه 75-83

محمد حجت الاسلامی؛ مریم جعفری؛ زینب ترکی


9. بررسی امکان جایگزینی نیتریت و اسید اسکوربیک موجود در سوسیس با استفاده از پودر کرفس و آب زرشک تازه طی نگهداری در دمای 4 درجه

صفحه 85-97

سید ابراهیم حسینی؛ ساناز سیفی نوفرستی؛ محمد رضا خانی