شناسنامه علمی شماره

1. شناسه علمی و فهرست

پژوهشی

2. ارزیابی ترکیبات شیمیایی و اثرات ضد میکروبی و آنتی‌اکسیدانی عصاره گیاه پنجه‌برگ راست (Potentilla recta)

صفحه 1-13

حجت ازاد؛ تورج مهدی زاده


مروری

3. مروری بر باکتری های منتقله از ماهی به انسان

صفحه 15-27

مهدی رئیسی


پژوهشی

4. بررسی آلودگی سالمونلایی گوشت شتر در مراحل مختلف کشتار در استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری

صفحه 29-36

ابراهیم رحیمی؛ امیر شاکریان


5. مطالعه ارتباط بین میزان ترئونین با بار میکروبی لاشه

صفحه 37-44

فرشید خیری؛ قاسم نجفی؛ سید محمد علی جلالی


6. تاثیر شستشو وحمل لاشه مرغ در دماهای مختلف ازکشتارگاه های غرب تهران تا محل عرضه

صفحه 45-56

ندا حسین نژاد یزدی؛ حامد اهری؛ افشین آخوندزاده


7. رابطه فیلوژنتیکی و خصوصیات پروبیوتیکی جدایه‌های لاکتیکی غالب خمیرترش آرد کامل جو

صفحه 57-70

مریم ابراهیمی؛ علیرضا صادقی؛ بلال صادقی


8. بررسی قدرت ضدباکتری پپتیدهای زیست فعال حاصل از هیدرولیز آنزیمی پروتئین کنجاله دانه کدو

صفحه 71-82

الهام نورمحمدی؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ دینا شهرام پور؛ مرتضی خمیری


9. لیستریاهای جداسازی شده از پنیرهای سنتی منطقه تبریز: فراوانی، تنوع گونه‌ای و ویژگی‌های فنوتیپی

صفحه 83-96

آیدا کلانتری پور؛ شهرام حنیفیان