شناسنامه علمی شماره

1. شناسه و فهرست

پژوهشی

2. بررسی اثرات ضد میکروبی روغن سیاه دانه در سوسیس با نیتریت کاهش یافته

صفحه 1-18

محمدرضا خانی؛ امین ابوالحسن زاده؛ مریم فهیم دانش


3. بررسی شاخص‌های شیمیایی، میکروبی و تعیین زمان ماندگاری برگر تلفیقی (کپور نقره‌ای- گوشت مرغ) در طول مدت نگهداری در شرایط انجماد

صفحه 19-29

لاله رومیانی؛ شیوا علیزاده


4. تعیین ترکیبات شیمیایی و خاصیت ضد میکروبی اسانس ریشه شلغم شیرازی در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 31-40

علی محمدی ثانی؛ خلیل بهنام؛ مهرناز اسماعیل پور


5. ژنوتایپینگ سوش‌های هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از شیر خام و فرآورده‌های لبنی

صفحه 41-53

سولماز موسوی؛ فرهاد صفرپور دهکردی؛ یوسف ولی زاده


6. مقایسه اثر اعمال تنش های کمتر از حد کشندگی بر زنده‌مانی لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس فرمنتوم استفاده شده به عنوان کشت همراه در ماست سین‌بیوتیک و دستگاه گوارش مصرف‌کنندگان

صفحه 55-67

سید حمید نوربخش؛ مسعود یاورمنش؛ سید علی مرتضوی؛ علی معظمی؛ پیمان ادیبی


7. جداسازی و غربال‌گری باکتری‌‌های تولید کننده باکتریوسین از فراورده‌های لبنی بومی کرمان و بررسی فعالیت ضدباکتریایی باکتریوسین تولیدی

صفحه 69-79

محمد خدایی؛ شهلا سلطانی نژاد


8. بررسی باکتری شناسی ورم پستان گاو در گاوداری‌های شهر اصفهان و تأثیر عصاره‌های بره‌موم و گرده‌گل کندوی زنبور‌عسل بر روی باکتری‌های جدا شده

صفحه 81-92

نفیسه سادات نقوی؛ نجمه عکاف زاده؛ مهران مجلسی


9. مقایسه میزان آلودگی به اشریشیاکلی در گوشت مرغ پرورش یافته در شرایط بدون آنتی بیوتیک و عادی

صفحه 93-102

سعید دهقانی؛ مجید غلامی آهنگران؛ ابراهیم رحیمی