شناسنامه علمی شماره

1. شناسه علمی

صفحه 0-0


پژوهشی

2. جداسازی و شناسایی آرکوباکتر بوتزلری از گوشت ماکیان عرضه شده در کشتارگاه‌ها و خرده فروشی ها درشهرستان تنکابن

صفحه 1-7

زهرا پور عباس قلی؛ مسعود قانع؛ مهدی قیامی راد


3. تعیین ترکیبات شیمیایی و حداقل غلظت ممانعت‌کنندگی و باکتری‌کشی اسانس نعناع دشتی (Mentha spicata) بر باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلی

صفحه 9-19

کتایون مخیری؛ هادی کوهساری؛ سیده زهرا سیدالنگی


4. تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از نمونه های مواد غذایی با روش PCR چندگانه

صفحه 21-30

عصمت خوری؛ اسماعیل عطای صالحی؛ مرضیه خوری


5. بهینه‌سازی تولید رنگدانه نارنجی توسط قارچ موناسکوس پورپورئوس از ضایعات خرما به روش سطح پاسخ

صفحه 31-39

فاطمه بخشی؛ مهشید جهادی


6. کلون سازی و بیان ژن رمزکننده آنزیم لاکاز قارچ Trametes در میزبان مخمری و تعیین خصوصیات کینتیکی و بیوشیمیایی آنزیم

صفحه 41-54

اردشیر حسام پور؛ نوشین مهندسی


7. مطالعه اثر پوشش‌های خوراکی جدایه پروتئینی آب‌پنیرحاوی آنزیم لیزوزیم بر کیفیت میکروبی فیله مرغ نگهداری شده در یخچال.

صفحه 53-62

نجمه مقیمی


8. تعیین تیپ‌های کاست کروموزومی ژن mec در ایزوله‌هایاستافیلوکوکوس‌اورئوس جدا شده از شیر و فراورده‌های شیری

صفحه 67-79

نرگس امینی فرد؛ حسن ممتاز؛ زهرا بم زاده


9. مطالعه اثر ضد باکتریایی لیزوزیم روی باکتری های استرپتوکوکوس.اینیایی و لاکتوکوکوس.گارویه جداشده از ماهیان قزل آلای رنگین کمان استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 81-90

معصومه محمودی؛ امین نعمت اللهی؛ حمدالله مشتاقی؛ مجتبی بنیادیان