شناسنامه علمی شماره

1. شناسه

صفحه 0-0


پژوهشی

2. مطالعه اثر ضد میکروبی عصاره آبی رزماری و نایسین بر لیستریا مونوسایتوژنز در شیر

صفحه 1-8

کیوان امین الرعایا؛ مهدی شریفی سلطانی؛ رضا حاجی اسماعیلی


3. ارزیابی خواص ضد باکتریایی و پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس پاراپلانتاروم و پدیوکوکوس پنتازاسئوس جدا شده از خمیرترش‌های‌ سبوس گندم و سبوس برنج

صفحه 9-25

معصومه احسان بخش؛ علیرضا صادقی؛ مجتبی رئیسی؛ مریم ابراهیمی؛ مهدی کاشانی نژاد


4. تولید نوشیدنی فراسودمند تخمیری کامبوجا با استفاده از چای سفید و قند مایع خرما حاوی سرکه‏ سیب و زنجبیل

صفحه 27-38

عزیزه حیدری؛ محمود رضازاد باری؛ صابر امیری


5. خاصیت ضد کپکی پوشش آلژینات حاوی اسانس بنه (Pistacia atlantica subsp. kurdica) روی نان

صفحه 39-46

الهام احمدی پور؛ سمیرا بهرامیان


6. بررسی آلودگی پوشش های سلفون ایرانی مورد استفاده در مواد غذایی به باکتری های ایجاد کننده بیماری های حاصل از غذا

صفحه 47-54

حاجیه قاسمیان صفایی؛ نسرین میرزائی؛ احمد رضا بهرامی؛ بیان سعیدی؛ ابراهیم رحیمی


7. بررسی اثر باکتری کشی سدیم دودسیل سولفات(SDS) بر روی تعدادی از باکتری های بیماری زای مواد غذایی در دمای معمولی و یخچال

صفحه 55-65

سیاوش مکتبی؛ مهدی زارعی؛ رویا رستمی


8. تأثیر دماهای متفاوت انکوباسیون و نوع استارتر بر ویژگیهای شیمیایی و ویژگی های حسی ماست همزده تهیه شده از شیر میش

صفحه 67-81

گلسا مهرابادیان؛ علیرضا شهاب لواسانی؛ سارا موحد


مروری

9. مروری بر آلودگی شیر و فرآورده های آن به باکتری بروسلا در ایران

صفحه 83-94

امیر شاکریان؛ سحر نوری؛ محمد نودرگاه