شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه علمی شماره

صفحه 0-0


پژوهشی

2. ردیابی ژن‌های مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله‌های انتروکوکوس فکالیس جدا شده از گوشت قرمز در شهرستان شهرکرد

صفحه 1-9

حامد کریمیان؛ الهه تاج بخش؛ ابراهیم رحیمی


3. تاثیرنگهدارنده طبیعی مرزنجوش بر ویژگی های میکروبی، شیمیایی و زمان نگهداری سس مایونز

صفحه 10-25

شهلا شهریاری؛ علی تقی خانی


4. ردیابی ویبریو پاراهمولیتیکوس در نمونه‏های میگوی جمع آوری شده از شهر اردبیل به روش PCR

صفحه 26-35

داریوش عسگرپور؛ مهدی قاسمی؛ ماهرخ بهرامی


5. اثر الیگوفروکتوز و نوع کشت میکروبی بر میزان اسید لینولئیک کنژوگه و زنده‌مانی باکتری-های پروبیوتیک در ماست پروبیوتیک

صفحه 36-48

مطهره بروغنی؛ رضوان پوراحمد؛ علی اکبریان موغاری


6. بررسی شیوع و خصوصیات مولکولی گونه‌های سالمونلا جدا شده از شیر، گوشت و فرآورده‌های شیر در گاومیش

صفحه 49-55

ساناز علیزاده؛ حسن ممتاز؛ ابراهیم رحیمی


7. بررسی میزان شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سوش های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از انواع سبزیجات و سالاد در استان چهارمحال و بختیاری در بهار سال 1396

صفحه 56-64

منوچهر مومنی شهرکی؛ امیر شاکریان؛ ابراهیم رحیمی


8. افزایش زنده‌مانی لاکتوباسیلوس رامنوسوس LGG و بهبود ویژگی‌های فیزیکی-شیمیایی، رئولوژیکی و حسی شیر تخمیر شده با استفاده از موسیلاژ گزنه رومی در مقایسه با اینولین

صفحه 65-77

سارا امیری سامانی؛ مریم جعفری؛ فاطمه نجاتی


9. تولید زیست پلیمر کردلان توسط Agrobacterium radiobacter در محیط کشت حاوی ضایعات انگور

صفحه 78-89

انا عبدالشاهی؛ مرضیه موسوی نسب؛ لیلا منجذب مرودشتی