شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه علمی زمستان 1397

صفحه 0-0


مقاله کوتاه

2. مطالعه اثر نیسین بر بار میکروبی گوشت فیل ماهی پرورشی (Huso huso) در دمای انجماد و یخچال

صفحه 1-7

محمدرضا قمی؛ مسعود قانع؛ مینا اقبالی؛ مهدی نیکو


پژوهشی

3. میزان آلودگی، کمیت و تنوع گونه‌ای باکتری‌های اسپوردار هوازی در ادویه‌ها و گیاهان معطر عرضه شده در تبریز

صفحه 9-20

نسترن لسانی فر؛ شهرام حنیفیان


4. جداسازی و غربال‌گری باکتری‌های تولید‌کننده اگزوپلی‌ساکارید از محصولات لبنی بومی استان کرمان و شناسایی مولکولی آنها

صفحه 21-35

زهرا خدایی جلال آبادی؛ شهلا سلطانی نژاد


5. تأثیر مو‌سیر بر قابلیت‌زنده مانی باکتری‌های پروبیوتیک و برخی خواص فیزیکو‌شیمیایی و پذیرش‌کلی ماست هم‌زده کم‌چرب

صفحه 37-54

رخساره رمضانی؛ وجیهه فدائی نوغانی؛ حسن جودکی


6. شناسایی فنوتپی و ژنوتیپی گونه‌های مختلف شیگلا از غذا براساس ژن IpaH و تعیین الگوی آنتی‌بیوتیکی جدایه‌ها

صفحه 55-65

نیما بهادر؛ ایما عجم پور


7. بهینه یابی شرایط استخراج عصاره قره قاط (Vaccinium macrocarpon) به روش خیساندن و بررسی اثر ضد باکتریایی آن

صفحه 67-79

اسماعیل عطای صالحی؛ امیر خدنگ نیک فرجام


8. غنی‌سازی ماست بادمجان با عصاره الکلی شیرین‌بیان و اثر آن بر هلیکوباکتر پیلوری

صفحه 81-92

سعید تکیه معروف؛ رضوان پوراحمد؛ محمدرضا اسحاقی


9. بررسی اثر دود گرم و طبیعی چوب درخت گلابی بر خواص شیمیایی و میکروبی ژامبون مرغ عمل آوری شده بدون نیتریت

صفحه 93-107

آرتور کالستیانس؛ علیرضا شهاب لواسانی؛ سارا موحد