دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-101 
3. تاثیر عصاره‌های گیاهی و بسته‌بندی بر کیفیت میکروبی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریحان

صفحه 8-23

نرجس منصوری؛ محمد مقدم؛ فاطمه کاظمی؛ معصومه بحرینی؛ حسین آرویی


6. مطالعه اثر الحاق لاکتوکوکوس لاکتیس بر ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط یخچالی

صفحه 45-58

اسد عباس پور انبی؛ ودود رضویلر؛ مسلم نیریز نقدهی؛ یوسفعلی اسدپور اصالو


9. انگل های منتقله از ماهی: مروری بر گزارشات ارائه شده از ایران

صفحه 88-102

حسین مومنی؛ مهدی رئیسی؛ معصومه بشیری بشیری؛ مریم برزگر دولت آبادی؛ مهسا انصاری