شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه علمی- زمستان 1398

صفحه 0-0


پژوهشی

2. بررسی فراوانی ژن های کمپلکس NHE در باکتری های باسیلوس سرئوس جدا شده از شیر گاوان شهر تبریز

صفحه 1-7

طاهر رسول پور؛ سامان مهدوی


3. تاثیر عصاره‌های گیاهی و بسته‌بندی بر کیفیت میکروبی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریحان

صفحه 8-23

نرجس منصوری؛ محمد مقدم؛ فاطمه کاظمی؛ معصومه بحرینی؛ حسین آرویی


4. تأثیر استفاده از کازئین میسلار تغلیظ شده در بهبود راندمان و خواص فیزیکوشیمیایی پنیر سفید ایرانی آب نمکی

صفحه 24-36

سمیه آقایی؛ علیرضا شهاب لواسانی؛ پیمان رجایی


5. بررسی نشانه‌های تزریقات دارویی در گاوهای ذبح شده در کشتارگاه صنعتی ساری

صفحه 37-44

محسن یدالهی؛ نصرالله واحدی نوری؛ یزدان خدابخشی


6. مطالعه اثر الحاق لاکتوکوکوس لاکتیس بر ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط یخچالی

صفحه 45-58

اسد عباس پور انبی؛ ودود رضویلر؛ مسلم نیریز نقدهی؛ یوسفعلی اسدپور اصالو


7. تاثیر فیلم پروتئین میوفیبریلار در ترکیب با اسانس آویشن شیرازی بر افزایش ماندگاری فیله ماهی شوریده

صفحه 59-73

فاطمه فتحی مقدم؛ لاله رومیانی


مروری

8. زنگ خطر مقاومت بالا به تتراسایکلین در ایران

صفحه 74-85

سحر نوری؛ محمد نودرگاه


9. انگل های منتقله از ماهی: مروری بر گزارشات ارائه شده از ایران

صفحه 88-102

حسین مومنی؛ مهدی رئیسی؛ معصومه بشیری بشیری؛ مریم برزگر دولت آبادی