اهداف و چشم انداز

مجله میکروب شناسی مواد غذائی

دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

 

دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد به منظور بالا بردن سطح آگاهی، آموزش و انتقال دستاوردهای علمی و پژوهشی در زمینه بهداشت مواد غذائی بــه سایر همکاران  اقدام به انتشار مجله میکروب شناسی مواد غذائی نموده است. بر این اساس، از همه اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان جهت ارسال مقاله دعوت به عمل می­ آید.