تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 247
تعداد نویسندگان 532
تعداد مشاهده مقاله 136,907
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 125,013
نسبت مشاهده بر مقاله 554.28
نسبت دریافت فایل بر مقاله 506.13
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 675
درصد پذیرش 30
تعداد پایگاه های نمایه شده 4
تعداد داوران 147

مجله میکروب شناسی مواد غذائی طی نامه شماره 3/18/189593 مورخ 93/10/15 موفق به اخذ رتبه علمی-پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شد.

  • وضعیت فعلی: علمی پژوهشی رتبه ب
  • مجله میکروب شناسی مواد غذائی با مشارکت انجمن علمی میکروبیولوژی ایران (مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) منتشر می شود.
  • مجوز انتشار فصلنامه، طی پنجاه و یکمین جلسه کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 11/9/87 ‏تصویب و طی نامه شماره 312033/87 ‏مورخ 17/9/87 ‏و جلسه مورخ 25/5/89 ‏هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصویب و طی نامه به شماره 12652/89 ‏مورخ 13/6/89 ‏‏صادر گردیده است.
شماره جاری: دوره 7، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-103 

3. ارزیابی تغییرات جمعیت فلور میکروبی گوشت با اضافه سازی ویرکن S در آب آشامیدنی طیور

صفحه 12-18

مجید غلامی آهنگران؛ اویس پورمهدی؛ اکرم قهرمانی چرمهینی؛ آسیه احمدی


9. مطالعه شیوع و بررسی فیلوژنتیک لیستریا مونوسیتوژنز جدا شده از فیله دو نوع ماهی پرورشی در شهرکرد در سال 1397

صفحه 81-93

اسماعیل پیرعلی خیرآبادی؛ سیده صدیقه موسوی؛ حسن ممتاز؛ فرزانه نیکوخواه؛ سید پژمان حسینی شکرابی؛ مهدی رئیسی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2345-539X

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان