نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه ارتباط بین میزان ترئونین با بار میکروبی لاشه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 37-44

فرشید خیری؛ قاسم نجفی؛ سید محمد علی جلالی