نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان تأثیر نانو اسانس‌های گیاه زیره سبز و مرزه بر روی گونه‌های آسپرژیلوس جدا شده از پودر ماهی تولیدی کارخانجات استان مازندران

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 43-48

مهسا عنایتی؛ علیرضا مختاری؛ منصور بیات؛ افشین محسنی فر؛ رضا خوانساری