نویسنده = حسین معتمدی
تعداد مقالات: 4
2. جداسازی باکتریوفاژ اختصاصی باکتری Alicyclobacillus acidoterrestris عامل فساد آب میوه از خاک

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 15-19

امیر تاج بخش؛ سیده الهام رضا توفیقی؛ حسین معتمدی؛ سولماز رفیعی


4. گزارش آلودگی آب پرتقال پاستوریزه به باکتری Bacillus licheniformis

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 39-42

حسین معتمدی؛ امیر تاج بخش