نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه آلودگی میکروبی بستنی‌های سنتی (مطالعه موردی:شهرستان ارومیه)

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 27-32

ناهید نویدجوی؛ سیما کریم زاده صادق؛ آناهیتا دهقانی؛ فرشاد بهرامی اصل