نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثر نانوسیل و آب اکسیژنه در کاهش بار اشریشیاکلی سطح پوسته تخم مرغ

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 21-25

مجید غلامی آهنگران؛ محسن جعفریان؛ مازیار حاج صالحی