نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه آلودگی باکتری‌های کلی فرم یخ های تولیدی کارخانجات شهرستان ارومیه

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 45-54

ناهید نویدجوی؛ آناهیتا دهقانی؛ فرشاد بهرامی اصل؛ جعفر قاسمی؛ سیما کریم زداه صادق