نویسنده = ودود رضویلر
تعداد مقالات: 2
1. کاهش سم آفلاتوکسین M1 از شیر با استفاده از باکتری های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس لاکتوباسیلوس پلانتاروم و مخمر ساکارومایسیس بولاردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

رضا خدیوی بروجنی؛ ودود رضویلر؛ سید امیر علی انوار؛ بهروز اکبری ادرگانی


2. اتصال سم افلاتوکسین M1 به باکتریهای لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس پلانتارم در دوغ وسنجش آن به روش کمی سازی HPLC

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 57-66

رقیه سکوتی فر؛ ودود رضویلر؛ سید امیر علی انوار؛ شهرام شعیبی