نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. خصوصیات ضدباکتریایی نانوامولسیون اسانس آویشن شیرازی تهیه شده به روش برگشت فاز

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 45-56

نسیم شهابی؛ حسین تاجیک؛ مهران مرادی؛ مهرداد فروغ