نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. رابطه فیلوژنتیکی و خصوصیات پروبیوتیکی جدایه‌های لاکتیکی غالب خمیرترش آرد کامل جو

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 57-70

مریم ابراهیمی؛ علیرضا صادقی؛ بلال صادقی