نویسنده = ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد توأمان پرتودهی اشعه گاما و روش انجماد جهت افزایش زمان ماندگاری گوشت مرغ

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-12

غلامرضا شاه حسینی؛ مجید جوانمرد؛ نوردهر رکنی