نویسنده = ���������� �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی قدرت ضدباکتری پپتیدهای زیست فعال حاصل از هیدرولیز آنزیمی پروتئین کنجاله دانه کدو

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 71-82

الهام نورمحمدی؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ دینا شهرام پور؛ مرتضی خمیری