نویسنده = ������ �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ تفصیلی و شناسایی مولکولی باکتری های ایجاد کنندۀ طعم تلخی در خامۀ پاستوریزه

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 11-28

هدی دژخی؛ سجاد یزدان ستاد؛ نازیلا ارباب سلیمانی؛ رضا نجف پور؛ سید محمد غیبی حیات؛ الیکا فرج تبریزی