نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه اثر ضدمیکروبی عصاره آبی برگ گردو و مقایسه روش‌های دیسک دیفیوژن و چاهک‌گذاری

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 90-101

افشین علیمحمدی؛ افشین جوادی؛ الهام یغما