نویسنده = ���������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نشانه‌های تزریقات دارویی در گاوهای ذبح شده در کشتارگاه صنعتی ساری

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 37-44

محسن یدالهی؛ نصرالله واحدی نوری؛ یزدان خدابخشی