نویسنده = ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی امکان تولید و ارزیابی ویژگی‌های کیفی ژله پروبیوتیک و سین‌بیوتیک دارای باسیلوس کواگولانس

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 34-43

الهام رجب پور نیکو؛ ثمر منصوری پور؛ جواد حامدی